EQ versus IQ I.

A hagyományos értelemben vett intelligencia (IQ) és a az érzelmi intelligencia (EQ) nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő kompetenciák. Az egyik legnagyobb probléma az EQ-vla, hogy – az IQ-val ellentétben – nem igazán lehet az értékét objektív szempontok alapján mérni. Az IQ és az EQ között nagyon gyenge a kapcsolat, tulajdonképpen kijelenthető, hogy az intelligencia ezen két formája egymástól jól elkülöníthető. Jack Block, a kaliforniai Berkeley Egyetem pszichológusa, megkülönböztet két elméleti típust: a magas IQ-val rendelkező férfiakat és nőket, illetve a magas EQ-val rendelkező férfiakat és nőket.

A tisztán magas IQ-jú férfiakra jellemzőek a változatos szellemi képességek: az ilyen személyek ambiciózusok, produktívak és következetesek, ugyanakkor hajlamosak a túl kritikus hozzáállásra, nagyképűségre. Jellemző rájuk továbbá az érzéketlenség és az érzelmi lanyhaság, hidegség. A tisztán magas IQ-jú nők gördülékenyen fogalmazzák meg a gondolataikat, intellektuális beállítottságúak, a szellemi és művészi érdeklődésük pedig szerteágazó. Ugyanakkor hajlamosak az önelemzésre, szorongásra, rágódásra és általában tartózkodnak a haragjuk nyílt kimutatásuktól.

A következő postban a tisztán magas EQ-jú férfiakat és nőket fogom bemutatni.