Érzelmi intelligencia területei II.

Az érzelmi intelligencia öt legfőbb területéből hármat a legutóbbi írásban bemutattam, ma a maradék kettővel foglalkozom.

4) Mások érzelmeinek felismerése: Az empátia az emberekkel való bánásnak a legfontosabb alapeleme. Magas empatikus készség esetén az ember árnyaltan képes érzékelni mások érzéseit, vágyait, igényeit, és ezáltal jobban helyt fog állni mindenfajta szociális tevekénységet igénylő szituációban.

5) Kapcsolatkezelés: Az, hogy mennyire vagyunk képesek hatni mások érzéseire döntően befolyásolja a kapcsolataink minőségét. Aki ebben jó, az a közösség, illetve valamilyen csoport fontos tagjává válik.

Az emberek adottságai az öt területen különbözőek. Könnyen elképzelhető például, hogy érzékenyen reagálunk mások hangulatára, de nem igazán igazodunk el a saját érzelmeink útvesztőjében. Az agy, illetve idegrendszeri sajátosságaink nagyban befolyásolják az érzelmi képességeinket, de az ilyen irányú teljesítményünk jelentős részben a kondicionálásunk (nevelésünk) is köszönhető. Az érzelmi képességeink célzott erőfeszítésekkel javíthatóak!