Maslow piramis

A motivációhoz kapcsolódóan szeretnék a mai írásban is egy témába vágó modellt bemutatni.

Az amerikai pszichológus, Abraham Maslow alkotta meg a 40-es években a – később róla elnevezett – szükséglethierarchiát és a munkássága folyamán tovább bővítette azt. A piramis leegyszerűsített módon jeleníti meg az emberi igényeket és motivációkat és megkísérli megmagyarázni azokat. Maslow szerint az ember egy veleszületett növekedési potenciállal rendelkezik, melynek következtében a jóra és fejlődésre törekszik – a végső célja az önmegvalósítás. A modell – leegyszerűsített – alaptézise értelmében a feljebb levő szinteken található szükségletek kielégítése csak akkor lehetséges, ha a lentebb levő szintek szükségleteinél nem található semmiféle hiány. Ezen felül a piramis hét szintjét két csoportba sorolhatjuk: a négy lentebbi szint (fiziológiai szükségletek; biztonsági szükségetek; szeretet, valahová tartozás szükséglete; elismerés szükséglete) alkotja az ún. hiányalapú szükségletek csoportját a három felső szint (kognitív szükségletek, esztétikai szükségletek, önmegvalósítás) pedig a növekedésalapú szükségletek csoportját. A hiányalapú szükségletek kielégítésével az elégedetlenség szintjét tudjuk csökkenteni, a növekedésalapú szükségletek kielégítésekor pedig az elégedettségünk szintje kerül a fókuszba.